Hier is wildernis een wensdroom

Gepubliceerd op 20 januari 2014 om 12:00

Door de film 'de nieuwe wildernis' komt de jaarlijkse discussie over beheer van de Oostvaardersplassen dit jaar extra vroeg op gang. 

Maria Quist is werkzaam geweest bij Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Sovon Vogelonderzoek en de Werkgroep Roofvogels Nederland.